Tørrstoffmåling i blaut storfegjødsel

Tørrstoffmåling i blaut storfegjødsel

Innhaldet i blautgjødsla kan variere mykje. Vil bruk av flytevekt gi sikrare vurdering av næringsinnhald i blaut storfegjødsel ? Forsøk med 42 gjødselprøver i Møre og Romsdal har vist at det er mogleg. Fordelen med flytevekter er at ein får svar raskt.