Få attlegget heilt i mål!

Få attlegget heilt i mål!

Å lage til eit attlegg er arbeidskrevjande og dyrt. Du legg ned timar med traktor og utstyr, kjøper frø, kalkar og gjødslar. Når denne jobben er gjort er du på oppløpssida. Då kan du ikkje stoppe opp og snu ryggen til målstreken. Du må fullføre!

Tørråtestrategien 2024

Tørråtestrategien 2024

Fjorårets funn av tørråte med genotypen EU43_A1 i de fleste norske potetdistrikt er urovekkende. Sannsynligvis er de fleste av funnene ensbetydende med resistens overfor det virksomme stoffet mandipropamid i Revus.

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR skal utrede mulighetene for å styrke kunnskapsutviklingen og rådgivingstjenestene til bønder innen husdyr- og planteproduksjon sammen.

Sjukdommar og skadedyr i korn

Sjukdommar og skadedyr i korn

Dei vanlegaste skadegjerarane i kornåkrane her på sørvestlandet er soppsjukdommen mjøldogg, ei knippe bladflekksjukdommar og insektet bladlus. Ved å kjenna til korleis skadegjerarane overlever og spreier seg kan du enklare setja inn rett tiltak til rett tid.

Hvordan få mest ut av gjødsla framover?

Hvordan få mest ut av gjødsla framover?

2022 er et krevende år med høye gjødselpriser og lite nedbør mange steder. Uten gjødselkompensasjonsordning i jordbruksavtalen, vil god utnytting av gjødsla være svært viktig utover sesongen. Her får du råd om hvordan du går fram.

Vassarven på frammarsj

Vassarven på frammarsj

Vassarve er vintereittårig, og mest brysam i attleggsår og eittårige vekstar. Det kjem meldingar om utfordringar i fleirårig eng og beite. Kva skuldast dette, og kva mottiltak kan du gjera?