Strandsvingel – kven bør dyrke det?

Strandsvingel – kven bør dyrke det?

Dei siste åra har det vore ein del snakk om grasarten strandsvingel, ofte sorten Barolex. Men kva er eigentleg dette for eit gras? Kor eignar det seg? Og korleis skil det seg frå dei grasartane me kjenner frå før?

På sporet av sporer

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Les om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.