Vassarven på frammarsj

Vassarven på frammarsj

Vassarve er vintereittårig, og mest brysam i attleggsår og eittårige vekstar. Det kjem meldingar om utfordringar i fleirårig eng og beite. Kva skuldast dette, og kva mottiltak kan du gjera?

Tiltak for optimalt beite

Tiltak for optimalt beite

God tilgang på god mat gir god produksjon. Dette gjeld både inne i fjøset og ute på beitet. For å få god produksjon på beitet, må me kjenne beitene og legge til rette for mest mogleg smaklege og produktive beiteplanter. Augene dine og erfaringa er viktig!

Slik gjødslar me i år

Slik gjødslar me i år

I år er mineralgjødsla ekstraordinært dyr. Derfor er det endå viktigare enn før å gjere alt du kan for å utnytte denne innsatsfaktoren maksimalt, skriv Ole Arnfinn Røysland Fitjar, NLR Rogaland og Dag-Arne Eide, NLR Vest, i ein av fleire fagartiklar om gjødsling denne veka.