nlr-2023

Bv nr 8 – 3. mars 2023 Bv nr 8 – 3. mars 2023 BV nr 13 – 21. april 2023 BV nr 16 – 12. mai 2023 BV nr 16 – 12. mai 2023 BV nr 19 – 9. juni 2023 BV nr 19 – 9. juni 2023 BV nr 24 – 25. august 2023 BV nr 24 – 25. august 2023 BV nr 27 – 15. september 2023 BV...

NLR 2022

BV nr 9 – 4. mars 2022 BV nr 14 – 13. april 2022 BV nr 16 – 6. mai 2022 BV nr 16 – 6. mai 2022 BV nr 19 – 3. juni 2022 BV nr 24 – 26. august 2022 BV nr 24 – 26. august 2022 BV nr 27 – 16. september 2022 BV nr 32 – 21. oktober 2022 BV nr 32 – 21. oktober...
Sjukdommar og skadedyr i korn

Sjukdommar og skadedyr i korn

Dei vanlegaste skadegjerarane i kornåkrane her på sørvestlandet er soppsjukdommen mjøldogg, ei knippe bladflekksjukdommar og insektet bladlus. Ved å kjenna til korleis skadegjerarane overlever og spreier seg kan du enklare setja inn rett tiltak til rett tid.

Hvordan få mest ut av gjødsla framover?

Hvordan få mest ut av gjødsla framover?

2022 er et krevende år med høye gjødselpriser og lite nedbør mange steder. Uten gjødselkompensasjonsordning i jordbruksavtalen, vil god utnytting av gjødsla være svært viktig utover sesongen. Her får du råd om hvordan du går fram.

Vassarven på frammarsj

Vassarven på frammarsj

Vassarve er vintereittårig, og mest brysam i attleggsår og eittårige vekstar. Det kjem meldingar om utfordringar i fleirårig eng og beite. Kva skuldast dette, og kva mottiltak kan du gjera?

Tiltak for optimalt beite

Tiltak for optimalt beite

God tilgang på god mat gir god produksjon. Dette gjeld både inne i fjøset og ute på beitet. For å få god produksjon på beitet, må me kjenne beitene og legge til rette for mest mogleg smaklege og produktive beiteplanter. Augene dine og erfaringa er viktig!