Meieri med feil fokus

Meieri med feil fokus

LESERBREV: Istedenfor vektleggingen av egne utslipp, bør landbruket få frem hvor stor karbonfangst fotosyntesen gir på arealene som bonden har i produksjon.

Meiner Tine er på ballen

Meiner Tine er på ballen

Er Tine på defensiven? – Nei, men situasjonen peikar klart på den verkelegheita Tine nå står i og kva me må arbeida med framover, seier Asgeir Pollestad.

– Me bør vinna fram

– Me bør vinna fram

– Me lever i eit sivilisert samfunn. I rettferdas namn bør me vinna fram, seier Bernt Terje Høyland, ein av bøndene som har gått til sak mot Bane Nor om gjerdeplikt.