Kvotetak?

Kvotetak?

På same måte som det ikkje hadde så store konsekvensar å setja opp kvotetaket, vil det heller ikkje skje så store endringar ved at det vert sett ned.

– Nok eit døme på diskriminering

– Nok eit døme på diskriminering

– Kvinnediskriminering i landbruket skuldast strukturfeil og haldningar på ville vegar, seier bonde Marianne Aschehoug Lunåsmo. Ho reagerer sterkt på Tine sitt nye påloggingssystem der berre «hovudbrukar» får logge seg inn.

Kua i rommet

Kua i rommet

”Kua i rommet blir oversett på COP26”, sier vegan-gruppa Climate Healers til avisa The Guardian. Vel, kua er jo ikke i et slikt rom, og det skal den heller ikke være. Da hadde klimatoppmøtet blitt en ordentlig møkkakonferanse.

Metan-krava står fast

Metan-krava står fast

Norge har blitt del av ein internasjonal avtale om reduksjon av verdas metangassutslepp med tretti prosent. Avtalen har skapt uvisse blant norske bønder om kva klimatiltak som gjeld.

Næringa treng ikkje giddelause

Næringa treng ikkje giddelause

Agronom’en kan ikkje vere for dei som ikkje gidd noko anna. Me som brenn for landbruk og matproduksjon fortener den høgare statusen som følgjer med eit fagbrev.

– Ein god avtale

– Ein god avtale

– Det er utan tvil mjølkeprodusentane som kjem best ut av tilleggsforhandlingane, seier økonomirådgivar Halldor Skare.