Vil rødliste matjorda

Vil rødliste matjorda

Ved å rødliste matjord får matjord et helt annet vern enn den har i dag – et vern som innebærer at den skal brukes – ikke fredes, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Krev full kompensasjon

Krev full kompensasjon

Senterpartiet har sendt forslag til Stortinget om full kompensasjon til pelsdyrbøndene. – Det står om den økonomiske framtida til dei som blir råka av avviklingsvedtaket, seier Geir Pollestad.

Bonde i brædle

Bonde i brædle

«Me kunne greidd dette med mindre brædl», sa føregangsbonden Jonas Lea frå Varhaug (1882-1969).