Våronna har vore enkel

Våronna har vore enkel

Ivar Eldor Espeland har lagt grunnlaget for ein ny vekstsesong. Våronna har bydd på mykje godt vêr og arbeidet er gjort.

Tid for lam!

Tid for lam!

Påskelammet er bibelsk, ein arv frå dei gamle jødane. Det skulle steikjast nyslakta, og etast med usyra brød og bitre urter, med sko på føtene og stav i hand, for same natta skulle folket gje seg i veg gjennom øydemarka til ei ukjend framtid.

Vil ha dyrare soya

Vil ha dyrare soya

Fylkesleiarane i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil auke prisen på utanlandsk soya i kraftfôret for å få fortgang i arbeidet med å utvikla norske proteinalternativ.

Vil ha sintare bønder

Vil ha sintare bønder

Norske bøndene er for snille når dei tar til motmæle. – Aksjonsformene berer mest preg av sjølvmedisinering, meiner Jon Arne Vadla.