– Det er penger i ost

– Det er penger i ost

Ruth Kylland Martinsen og Jørn Martinsen på Tjamsland gård kuttet ut eggproduksjonen, og har gjort spesialoster fra seks melkekyr til levebrød. – Investeringene er små – andre kan gjøre det samme, sier de.

På hver side av melkekvota

På hver side av melkekvota

Agder har bare 300 melkebruk igjen. Nå vil hver tiende av dem slutte. 35 melkebønder har bedt staten kjøpe kvoter tilsvarende tre millioner liter. Hva annet skal en gjøre når beitet er skrint og ungene vil annet?