Skrifta langs vegen: Ikkje lett for bilistar å oversjå bodskapen på rundballane i Kristiansandsområdet. Foto: Bufetat, Sør