Livdyrhandel er risikofylt

Livdyrhandel er risikofylt

Kjøper du livdyr? Vær merksam! Det er uetisk, men faktisk ikkje ulovleg å selja livdyr, sjølv om seljar har mistanke om sjukdom. Du som kjøpar må sjølv ta ansvar.

Livsviktige stikk

Livsviktige stikk

I koronatida blir det mykje snakk om vaksine og om kor viktig det er for å unngå at me blir sjuke og får smitte. Men vaksine er viktig, også i dyreverda.