Haleskader hjå lam

Haleskader hjå lam

Lamme lam er ikkje uvanleg. Årsaka kan vera at søya tråkkar eller bit på halen. Bakteriar frå såret set seg som ein verkebyll i ryggen, og lammet blir lamma i bakparten.

Kvifor haltar lammet?

Kvifor haltar lammet?

Halte lam er ikkje eit uvanleg syn i lamminga. Årsakene kan vera ledd- eller klauvsekkbetennelse, eller beinbrot. Skal du lukkast med behandling, er det viktig å handle raskt.

God kalveoppstalling

God kalveoppstalling

I tillegg til god og nok råmjølk, er oppstallinga og godt stell nøkkelen til god velferd og helse for kalven. Oppstallingsforholda skal halda kalven fri for skade, beskytta frå sjukdomsagens og tørr og varm nok.

Søyer som ligg før lamming

Søyer som ligg før lamming

Lamminga nærmar seg. Eit vanleg problem i tida før lamming er drektige søyer som vert liggande. Denne artikkelen tek for seg ulike årsaker til dette og kva sauebonden kan gjera for å førebyggja desse problema.