Doktor Facebook

Doktor Facebook

Sosiale media kan hjelpa bønder med spørsmål om dyrehelse, men noko erstatning for veterinæren er kommentarfeltet ikkje.

Unngå feite kyr

Unngå feite kyr

Rett hold gjennom laktasjonen er viktig for at kua skal ha god helse, oppnå ynskjeleg avdrått og bli drektig att i rett tid.

Praktisk omlegging til SPF

Praktisk omlegging til SPF

Omlegging til SPF treng ikkje plent skje ved nybygg eller etter ei alvorleg hending. Du kan også vaske deg over frå Helsegris til SPF, og få ein friskare gris med høgare tilvekst og lågare fôrforbruk.