Mjølkefeber hjå sau

Mjølkefeber hjå sau

Hypokalsemi, kalkmangel eller mjølkefeber, er ein vanleg sjukdom i norsk sauehald. Mange har opplevd å ha sauer som treng behandling for dette. Mange har også mista sauer med denne diagnosen.