Sommarjobben vart ein livsstil

Sommarjobben vart ein livsstil

Som hovudfagsstudent fekk Nina Svartedal i sommarjobb å reise frå gard til gard for å registrere kyr. Tretti år seinare har bevaringsarbeid blitt ein livsstil, med to eigne dølafe på eige småbruk.

Spissar seg på holstein

Spissar seg på holstein

Hanne Varhaug Helland er sjølvstendig avlsrådgivar hjå bønder med holstein. – Ein jobb som gir meining på så mange måtar, seier rådgivaren.

Fall pladask for vestlandsraudkolla

Fall pladask for vestlandsraudkolla

Å få fram gode kyr med godt lynne og god mjølkeevne var ein drivar for Ola Riste. – Raudkolla har nok den største plassen i hjarta mitt, seier den pensjonerte bonden.

Sterk kost

Sterk kost

Facebook-innlegget hennar mot dei nye kosthaldsråda har skapt storm på nettet. – No vil eg ikkje lenger vege mine ord. Om det betyr at eg ikkje får tillitsverv høgare opp i organisasjonane, så får det heller vere, seier Silje Åsnes Skarstein.

NBU for alle?

NBU for alle?

– Me ser ut som ei homogen gruppe, så me har ein veg å gå. Viljen er der, men er me opne nok, spør Henrik Nordtun Gjertsen, ny styreleiar i Norges Bygdeungdomslag.

Ein ukueleg optimist

Ein ukueleg optimist

Etter eit heilt liv i landbruket er Hallvard Veen framleis eit oppkomme av idear og pågangsmot. Og ei evig tru på at alt går an.