NBU for alle?

NBU for alle?

– Me ser ut som ei homogen gruppe, så me har ein veg å gå. Viljen er der, men er me opne nok, spør Henrik Nordtun Gjertsen, ny styreleiar i Norges Bygdeungdomslag.

Ein ukueleg optimist

Ein ukueleg optimist

Etter eit heilt liv i landbruket er Hallvard Veen framleis eit oppkomme av idear og pågangsmot. Og ei evig tru på at alt går an.

Vil gjere Hjelmeland til Rogalands Hardanger

Vil gjere Hjelmeland til Rogalands Hardanger

Dan Olav Sæbø (32) fekk ein flygande start på sider-eventyret. Same året som han tok over heimegarden drog han også heim ein VM-tittel for drikken Sølvsider. No vil han tilby ei siderrute i Hjelmeland, saman med andre siderbønder i kommunen.

Kjempar for systemendring

Kjempar for systemendring

Sven Martin Håland har blitt ein del av landbrukshistoria. Bondeopprøret har røska opp etablerte sanningar om bøndene si inntektsberekning med rota og talt makta midt i mot.

Får tradisjonane og bygdene til å leva

Får tradisjonane og bygdene til å leva

Unni J. Skadsem, nestleiar Norges Bygdekvinnelag, var på sitt første møte i 1989. Det brennande engasjementet for landbruk og kvinnenes liv på bygda har berre blitt sterkare med åra.