Brønn til besvær – i beite

Brønn til besvær – i beite

Nabogården fikk etablere en brønn på leserens eiendom, i et beiteområde langt fra nabogrensen. Naboen la ned plastrør frem til sitt tun. Formålet med brønnetableringen var å sikre seg husholdningsvann. Brønnretten ble tinglyst på leserens eiendom.

Odelseiendom?

Odelseiendom?

Odelskretsen reduseres og arealkravet økes. Men antall tvistesaker synes ikke redusert. Det oppstår fremdeles tvister, spesielt knyttet til mer marginale eiendommer.

Hvor langt ned i bakken eier du?

Hvor langt ned i bakken eier du?

At eiendomsretten strekker seg noe ut i sjøen er de fleste kjent med. Hvor langt opp i luften eier du? Når kan du nekte andre å krysse din eiendom med ledninger, eller parkere traversen på en heisekran?