Tolmod: Nitrogenuttak i avling i forhold til tildelt mengd. Då ser ein at det tar tid før husdyrgjødsla verkar og gir næring til avlinga. Graf: Vegard Greibrok Ovastrøm/ Tine. Basert på prøvetaking frå alle fire slåttar på fem skifte på Jan-Arild Anda sin gard sesongen 2023.