Stopp etter juni: Fosforuttak på fem skifte på garden til Jan-Arild Anda. Om ein ønskjer at fosfortala skal gå ned, må ein redusera fosforgjødslinga etter juni. Då må god pH og fosfor i jorda gjødsla avlinga - ikkje bonden. Graf: Vegard Greibrok Ovastrøm/Tine. Basert på prøvetaking frå alle fire slåttar på fem skifte på Jan-Arild Anda sin gard sesongen 2023.