Klår tale: Ståle Hustoft er skuffa og sint på Rødt og SV, og på dei som har påverka dei til å trossa eigen politikk og sikra fleirtal for å utsetja/avlysa utfasinga av konkurransefremjande tiltak.