BN+

Bein i tanken: Den verdifulle råvara kjøtbeinmjøl kan koma i kraftfôrtankane med tida. Med dagens strenge regelverk er det ikkje praktisk mogleg å utnytte råvara i dyrefôret. Foto: Fkra


Omsynet til berekraft gjer at kjøtbeinmjøl etter 30 års pause igjen kan bli aktuelt som erstattar for importerte proteinråvarer i kraftfôret, i følgje Kjøttets tilstand 2021 frå Animalia. Men sjølv med siste oppmjukinga i regelverket er bruk av kjøtbeinmjøl framleis ikkje praktisk mogleg.


Sjur Håland


Den beste kvaliteten av norsk kjøtbeinmjøl inneheld så mykje som 60 prosent protein. Animalia reknar i rapporten Kjøttets tilstand 2021, at dagens norske husdyrproduksjon samsvarar med kring 50.000 tonn kjøtbeinmjøl. Talet seier kanskje ikkje så mykje i seg sjølv, men om me tek med at dette volumet vil utgjera kring 60.000 tonn soyamjøl, blir det meir kjøt på beinet. Reknar me at norsk kraftfôrindustri importerer 170.000 tonn soya, har beinmjølet saman med fiskemjøl potensial til å dekka kring halvparten av dette.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: