Overgangsfôring til beite

Overgangsfôring til beite

Nå er det endeleg tid for at beitene skal fyllast med dyr igjen. Overgangen frå innefôring med surfôr til ungt beitegras er stor for vomma, så korleis gjer du overgangen god?

Lever av mangesysleri

Lever av mangesysleri

Camilla og Martin Heggelund har 85 vinterfôra sau, 14 ammekyr, godt 1000 slaktegris i året, og ein leigekvote på 37 tonn mjølk. Mangesysleri og låge investeringskostnadar gjer at dei kan leve av garden.