Tilrår maks seks tonn per spreiing

Tilrår maks seks tonn per spreiing

Husdyrgjødsla skal snart ut på åker og eng, og freistinga til å peisa på med store mengder vassblanda gjødsel om våren, er absolutt til stades. Det er ikkje sikkert det er så lurt.

Vêren utgjer forskjellen

Vêren utgjer forskjellen

Er du blant dei som rynker på nasen og ikkje vil punge ut for ein god vêr? Veldig lite smart. – Å spare på vêren er svært dårleg butikk, seier sauebonde Morten Munkeby.

Nye eigenskapar i saueavlen

Nye eigenskapar i saueavlen

Tradisjonelt har NKS-avlen handla mest om mjølkeevne og tilvekst. No vil NSG sjå på fleire eigenskapar, som spenestørrelse, mastitt, fruktbarheit, fødselshjelp og metanutslepp.