Stress ned!

Stress ned!

Menneske er svært ulike når det gjeld å takle stress og nye situasjonar. Men har du tenkt over at det er slik i dyreverda også?

Svinebøndene tryglar om hjelp

Svinebøndene tryglar om hjelp

Utgiftsnivået til svinebøndene dei siste månadane har nådd eit alarmerande nivå, seier Bjørn Ståle Bekkeheien. Fakturabeløpet frå straumleverandøren hans for desember 2021 var på 82.000 kroner, rundt 50.000 kroner meir enn normalt.