Lite korn, men nok kraftfôr

Lite korn, men nok kraftfôr

Siste Felleskjøpet-prognose syner ei totalavling for norsk korn på 66 prosent av fjoråret. Det blir kraftfôr å få i tankane også gjennom vinteren trass i ringe kornavlingar, forsikrar Felleskjøpet Rogaland Agder.

Ingen kvikk-fiks for meir norsk fôr

Ingen kvikk-fiks for meir norsk fôr

– Det er ikkje sikkert det er realistisk med 100 prosent norsk fôr innan 2030, men me skal ha ambisjonar og ei utvikling på området, seier Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Testar nytt kraftfôr med kårfolket

Testar nytt kraftfôr med kårfolket

Daniel tok over heimegarden i 2020. Men fulltidsbonde blir han først når avløysarane gir seg. I mellomtida er kårfolket med og testar kraftfôr for arbeidsgivaren hans.