Sluttfôring av lam

Sluttfôring av lam

Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynska vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.

FKRA stresstester kraftfôrfabrikken

FKRA stresstester kraftfôrfabrikken

Neste sommer skal Felleskjøpet Rogaland Agder kjøre det remmer og tøy kan holde på halve kraftfôrfabrikken samtidig med at det bygges ny fabrikk. Tidlig i høst skal teorien testes ut med en to uker lang stresstest.