Norskbasert, men importavhengige

Norskbasert, men importavhengige

Ny rapport viser at norskandelen i husdyrfôret er høgare enn det soya-debatten gir inntrykk av, men òg at intensiveringa av husdyrproduksjonen gjer oss avhengig av import.

Bekymring over kraftfôrgjelda

Bekymring over kraftfôrgjelda

Makslån i banken pluss leasingavtalar og høg kraftfôrgjeld er ingen god kombinasjon for bondeøkonomien. Rekneskapsførarar på Jæren er bekymra, men følgje SR-Bank og Felleskjøpet er ikkje stoda dramatisk.

Kronekursen avgjer prisutviklinga

Kronekursen avgjer prisutviklinga

FKRA-sjef Per Harald Vabø meiner det blir feil å spekulera i korleis prisutviklinga på kraftfôr blir framover. – Det einaste me veit nå, er at me ikkje veit. Importråvarene, som påverkar kraftfôrprisen, vil vera heilt avhengig av kronekursen framover, seier han.