Lovar å levere kraftfôr

Lovar å levere kraftfôr

Krigen på det europeiske fastlandet gir prisauke og kan forpurra råvaresituasjonen. Felleskjøpet Rogaland Agder meiner likevel at dei skal vera leveringsdyktige slik at bøndene får kraftfôr til husdyra sine.

Kraftfôrprisen stig igjen

Kraftfôrprisen stig igjen

Enn så lenge har FKRA klart å unngå større auke i kraftfôrprisane. Men det er grunn til å vente at prisane vil stiga framover, særleg på energirike blandingar.

Kjøtbeinmjøl kan erstatta soya

Kjøtbeinmjøl kan erstatta soya

Omsynet til berekraft gjer at kjøtbeinmjøl etter 30 års pause igjen kan bli aktuelt som erstattar for importerte proteinråvarer i kraftfôret, i følgje Kjøttets tilstand 2021 frå Animalia. Men sjølv med siste oppmjukinga i regelverket er bruk av kjøtbeinmjøl framleis ikkje praktisk mogleg.