FKRA varsler omstilling

FKRA varsler omstilling

Nedskalering av melkeproduksjonen gir ringvirkninger også for kraftfôrindustrien. Felleskjøpet Rogaland Agder varsler resultatnedgang og omstillinger i bedriften.

Fôring med lite grovfôr

Fôring med lite grovfôr

Kraftfôr kan aldri erstatte grovfôr fullt og helt, men det finnes flere fiberrike kraftfôrslag som kan brukes for å drøye grovfôret når avlinga har svikta.