Eit vasskilje for Rogaland: EUs vassdirektiv ligg til grunn for det nye gjødselregelverket som snart blir innført i Noreg. Mange detaljar er ennå i flyt, før den blir endeleg landa. Foto: Istock / Clara Bastian