BN+

Meir areal i god drift: Odelsjenta og MDG-politikaren Margit Fausko, håper å få fleire aktive bønder og meir areal i drift blant anna ved å seinke arealgrensa på konsesjonspliktige bruk. Foto: Privat


MDG vil redusere arealgrensa for konsesjon til ti dekar, samt skjerpe bu- og driveplikta. Målet er å auke sjølvforsyninga til 60 prosent innan 2030.


Liv Kristin Sola


– 13 prosent av jordbruksarealet vårt er ute av drift og sjølvforsyningsgraden er dalande. Det er først og fremst eit sikkerheitsproblem, seier Margit Fausko, som har markert seg i landbruksdebatten som fyrstekandidat for MDG i Buskerud.


Odelsjenta frå Hemsedal ynskjer ein ny kurs for jordbrukspolitikken kor auka sjølvforsyning er eit overordna mål. Då må alt tilgjengeleg areal i drift og jorda må drivast godt.


– At kyrne beitar på dyrka mark medan beitene gror att kan vere lønsamt i dagens system, men det svekker sjølvforsyninga. Me må snu trenden, seier Fausko.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: