Vil strekka grøntsesongen

Vil strekka grøntsesongen

Både grøntprodusent Torleif Todnem og landbruks- og matminister Jon Georg Dale ønskjer å forlenga sesongen for norsk frukt og grønsaker.

Vil ha kvote på smågris

Vil ha kvote på smågris

– Vi må ha en mer langsiktig løsning for svinenæringa, sier bonde Sjur Lauvdal. Han mener kvoteordning på smågris er den beste løsningen.

Smått er godt – på papiret

Smått er godt – på papiret

Fylkesmenn over heile landet lovar forsterka satsing på små og mellomstore bruk. Mjølkefjøs med 15-30 kyr skal prioriterast, heiter det. Men kvardagen ser litt annleis ut på grasrota.

JORDBRUKSOPPGJERET 2018

JORDBRUKSOPPGJERET 2018

Fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, meiner det nye mjølketilskotet er eit målretta tiltak for styrking av ryggrada i norsk mjølkeproduksjon.

Distriktsmjølka er viktig

Distriktsmjølka er viktig

Sentrale strok kan ikkje stetta behovet for mjølk. Asgeir Pollestad fryktar at legitimiteten til den norske landbruksmodellen står på spel om ikkje kollegane i distrikta får rusta opp bruka sine.