Vil ha tidsavgrensa kvoteleige

Vil ha tidsavgrensa kvoteleige

Bondelaget vil halde på kvoteleige, men ønsker å tidsavgrense leigeavtalane. – Vi må få ei endring som styrkar dei aktive bøndene, utan at det svekker fleksibilitet som ligg i kvoteleige, seier styremedlem i Norges Bondelag, John-Erik Johansen.

– Meir politikk i landbrukspolitikken

– Meir politikk i landbrukspolitikken

Skal inntektsgapet tettast treng vi politisk vilje til å gjere dei endringane som må til for at ei inntektsauke blir verande hjå den aktive bonden, meiner Anders Felde. – Vi treng meir politikk i landbrukspolitikken, seier han.

Kor blei det av visjonen?

Kor blei det av visjonen?

Utviklinga innan jordbruket set politiske mål om matproduksjon, verdiskaping og busetnad i heile landet i merkeleg lys, skriv Lars Olav Fatland.