Ei annleis satsing

Ei annleis satsing

Vestlandsk fjordfe har lang historie på Sylvarnes. Det same har bonden, Magne Sylvarnes. Å gå av båten her er som å tre ut or tida nokre timar, og berre vera.

Klimaval 2021?

Klimaval 2021?

Korleis påverkar klimakrisa bøndene, og kva har det å seie for røysteseddelen i stortingsvalet 2021?

Er landbruket ved eit vegskilje?

Er landbruket ved eit vegskilje?

Har me kome dit at utfordringane med mattryggleik, bærekraft og klimaendringar talar så høgt at ikkje eingong politikarane kan overhøyre det? Debatten på Kråkeroestaulen kan tyda på det.

Rimeleg mjølk frå staten

Rimeleg mjølk frå staten

Ved årets ordinære kvotesal kjøper staten 40 prosent av kvotane for kroner 4,50. Kumjølka skal seljast ut att innanfor kvoteregionane, medan det for geit heller ikkje i år vert statleg kvote å få kjøpt.