Søker nye lokomotiv

Søker nye lokomotiv

Eit eller to nye prosjekt kan få ballen til å rulle. Kjartan Nyhammer, landbrukssjef i Alver, utfordrar lokale landbrukskontor til å ta ei aktiv rolle for å motivere mjølkebønder til å bygge om til lausdrift.

Bollestad om beredskap

Bollestad om beredskap

Ho utelukkar ikkje beredskapslager av korn, men det sikraste me kan gjera er å byggja opp eigen produksjon, seier Olaug Bollestad, og insisterer på at me alt er sjølvforsynte med kjøt, mjølk og egg.

På hver side av melkekvota

På hver side av melkekvota

Agder har bare 300 melkebruk igjen. Nå vil hver tiende av dem slutte. 35 melkebønder har bedt staten kjøpe kvoter tilsvarende tre millioner liter. Hva annet skal en gjøre når beitet er skrint og ungene vil annet?