Hjortebestanden må ned

Hjortebestanden må ned

Magne Norddal tapar 25 prosent av grasavlinga til hjorten. Ein kostnad på 831 kroner per dekar. I tillegg kjem kostnadar med hyppigare attlegg, gjerding og drift av meir areal. – Vi treng ein nasjonal plan for kor vi vil med hjorteviltet, seier mjølkebonden.

Bevisstgjerande PU-debatt

Bevisstgjerande PU-debatt

Konkurransevilkåra i mjølkesektoren har utan tvil nok krut til å halde diskusjonen varm i lang tid. Samstundes er debatten ei påminning om kor viktige, men skjøre, dagens ordningar er for norske mjølkebønder.

Slutter medan leiken er god

Slutter medan leiken er god

– Du får ikkje lån. Du har ikkje godt nok ressursgrunnlag til dei planane du har, var meldinga frå banken. Det snudde alt for mjølkebonde Tor Magnus Grønning.

Tryggare start med mentor

Tryggare start med mentor

Runar kjøpte gard på den fri marknaden – og skaffa seg mentor i same slengen. Med ei så tung investering var det viktig for den unge bonden å kome rett ut frå start. Då er Elling Johan Stangeland si lange erfaring frå landbruket gull verdt.