Internasjonal handel er ingen garanti

Internasjonal handel er ingen garanti

I haust kom Riksrevisjonen med sterk kritikk for korleis norske styresmakter har skjøtta sjølvforsyninga av mat dei siste tjue åra. No stiller samlege parti på Stortinget seg bak kritikken.

Trur på halvparten norsk

Trur på halvparten norsk

Støre-regjeringa vil auke sjølvforsyninga frå 40 til 50 prosent. – Eit realistisk mål, meiner landbruksminister Geir Pollestad. Til våren legg han fram Stortingsmeldinga om korleis det skal skje.