Soltak: Eirin og Kai Inge Skjæveland med soltaka i bakgrunnen. Kraftproduksjonen med batterilagring gir stor fleksibilitet og mange moglegheiter. Dei mørkaste vintermånadane gjer at dei må kjøpa noko straum og bruka noko gass. Med ei gardsvindmølle i tillegg, hadde garden vore heilt sjølvforsynt med kraft, i følgje Kverneland Energi.