Oversikt: Med ein app på mobiltelefonen får bonden full oversikt over energipro­duk­sjonen og –bruken på garden her og nå. Her ser bonden kor mykje straum han sel eller kjøper saman med ladestatus på batteriet. Foto: Kverneland Energi.