Femti godkjende ullklassifisørar frå heile landet samla til fag og kalibrering.