BN+

Meir jord: Forsand-bonde Ivan Magne Fossan tilførte garden enda meir jord då han reiv gamle bygningar og dyrka arealet. Fossan anslår at han fekk mellom sju og åtte dekar med jord av innsatsen.


Ivan Magne Fossan kjøpte ein nabogard som tilleggsjord. No gror graset der bygningane ein gong stod, men vegen dit var heller krunglete.


Jane Brit Sande


Eit gammalt gardsbruk med bygningar til forfall fanga negativ merksemd i lokalmiljøet. Tomta låg tett på skulen, og bygningane var freistande for nyfikne sjeler. Forsand-bonden Ivan Magne Fossan kjøpte garden som tilleggsjord, og med på kjøpet fekk han fristen førre eigar hadde til å rydda opp.


– Eg kjøpte garden i februar, og i august plukka me stein der bygningane hadde stått. Året etterpå sådde eg i, seier Fossan.


Forsand-bonden anslår at han fekk mellom sju og åtte dekar dyrka mark ekstra ved å fjerna gardstunet.


– Det var jo ein del arbeid medan det stod på, men det dyrka arealet blei tilført garden for framtida. Slik sett var det tida og innsatsen verdt, seier han.

Saknar informasjon

Fossan trur det vil vere positivt for landbruket om fleire vel å fjerna gamle bygg.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: