Bondelaga mobiliserer for jordvern

Bondelaga mobiliserer for jordvern

Bondelaga på Jæren kjempar mot bygging av datalagringssenter på matjord. Tysdag i førre veke, då saka skulle opp i formannskapet, demonstrerte dei utanfor rådhuset. Det vart korkje siger eller tap for jordvernarane denne dagen.

Uroa over vekstambisjonar

Uroa over vekstambisjonar

Hå-bonde Åsbjørn Høyland vil ha Stortinget på banen for å stagga jærkommunane sine vekstplanar på dyrka mark.