Bønder slåst mot datasenter på matjord

Bønder slåst mot datasenter på matjord

Seks tusen dekar i Time kommune på Jæren kan bli omregulert til næringsområde for eit datalagringssenter. Av dei fjorten grunneigarane som kan bli råka, har tre kvinner stått fram og vil verne jorda. Bondevennen har møtt to av dei.

Vil rødliste matjorda

Vil rødliste matjorda

Ved å rødliste matjord får matjord et helt annet vern enn den har i dag – et vern som innebærer at den skal brukes – ikke fredes, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Vil utvida jordvern-omgrepet

Vil utvida jordvern-omgrepet

Jordvern bør handla om meir enn dekar. Også molda si evne til å halda på karbon, vatn og artsmangfald bør med i rekneskapen, meiner Arne Bardalen, spesialrådgjevar ved Nibio.

Dannar grunneigarlag før E39-landing

Dannar grunneigarlag før E39-landing

Statens vegvesen er i ferd med å landa traseen for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Nå organiserer grunneigarane i Rogaland seg for å få ei hand på rattet før siste streken blir sett på kartet.