Grusplass eller dyrkajord på pelsdyrtomtene?

Grusplass eller dyrkajord på pelsdyrtomtene?

Sanerte pelsdyranlegg i Rogaland kan bli til 400 mål matjord. Både pelsdyrleiaren og landbruksdirektøren i fylket reagerer på at staten ikkje vil kompensere kostnadane med å legga tilbake matjord på tomtene.