– For oss er dette vera eller ikkje vera

– For oss er dette vera eller ikkje vera

Får Norge Mineraler AS det som dei vil, blir det storstilt gruvedrift på Helleland. Då ryk slektsgarden til Geir Aasmund Dybing. – Eg vil heller molka kyrne enn pengesekken under bakken, seier den unge bonden.

Strammar inn driveplikta

Strammar inn driveplikta

Skal me auke matproduksjonen, må dyrkamark vere i drift. Driveplikta har blitt innskjerpa, og vestlandskommunar som tek tak ser tydelege resultat.

Vil ha ei grense for folketalsvekst

Vil ha ei grense for folketalsvekst

– Med ei grense for kor mange folk det kan bu i kommunen, kan me få meir føreseieleg arealbruk, som vil gagna landbruket, seier Trond Joa i Sola Bondelag.