Kjempar for Egsjordet

Kjempar for Egsjordet

Magne Thorvald Bakken er siste mjølkebonde i Kristiansand. No kjempar han for at bystyret ikkje skal bygge ned matjorda på Eg.