Vil ha ei grense for folketalsvekst

Vil ha ei grense for folketalsvekst

– Med ei grense for kor mange folk det kan bu i kommunen, kan me få meir føreseieleg arealbruk, som vil gagna landbruket, seier Trond Joa i Sola Bondelag.

Jordvern i tide

Jordvern i tide

– Me må bli flinkare å vise det verdifulle som jordarealet utgjer, seier Laila Bjørge i Alver kommune. Og det gjeld å vera på banen når slaget står.

Protesterer mot deling av gardsbruk

Protesterer mot deling av gardsbruk

Lokalpolitikarane såg vekk frå kommunedirektøren si tilråding om avslag og sa samrøystes ja til deling av ein gard på Tjåland i Time. – Meiningslaust, grenda blir fragmentert, seier nabo, Magnus Tjåland.