Strammar inn driveplikta

Strammar inn driveplikta

Skal me auke matproduksjonen, må dyrkamark vere i drift. Driveplikta har blitt innskjerpa, og vestlandskommunar som tek tak ser tydelege resultat.

Vil ha ei grense for folketalsvekst

Vil ha ei grense for folketalsvekst

– Med ei grense for kor mange folk det kan bu i kommunen, kan me få meir føreseieleg arealbruk, som vil gagna landbruket, seier Trond Joa i Sola Bondelag.

Jordvern i tide

Jordvern i tide

– Me må bli flinkare å vise det verdifulle som jordarealet utgjer, seier Laila Bjørge i Alver kommune. Og det gjeld å vera på banen når slaget står.