Ugras: Engsoleie-eng i beite. I dette beitet må beitegraset melda pass. Sprøyting (helst om våren) er beste rådgjerda. Foto: Ragnvald Gramstad.