– Store mengder «soya» i norsk eng

– Store mengder «soya» i norsk eng

– Mjølkeprodusentar kan bli meir sjølvforsynt med protein. Det handlar om å sikre høg fordøyelegheit og nok sukker i grovfôret, seier forskar Håvard Steinshamn. Han meiner protein frå norsk eng kan erstatte mykje soya.

Hus til sau utenom beitesesongen

Hus til sau utenom beitesesongen

Hvordan skal vi sikre dyr bevegelse og samtidig beskytte dem mot vær og vind? Hvor nøye og hvor ofte skal vi se hvert enkelt dyr for å sikre at vi oppdager sjukdom og skade så tidlig som mulig? Her er kravene til hus til sau utenom normal beiteperiode.

Grønnfôravling på tampen av sesongen

Grønnfôravling på tampen av sesongen

Når tørken rammer kan du sikre noen drøyende strå fra en grønnfôravling på nivå med en tredjeslått. Det er mest aktuelt etter tidlig tresking, tidligkulturer eller dårlig eng som trenger fornying.

Fôring med lite grovfôr

Fôring med lite grovfôr

Kraftfôr kan aldri erstatte grovfôr fullt og helt, men det finnes flere fiberrike kraftfôrslag som kan brukes for å drøye grovfôret når avlinga har svikta.