– Store mengder «soya» i norsk eng

– Store mengder «soya» i norsk eng

– Mjølkeprodusentar kan bli meir sjølvforsynt med protein. Det handlar om å sikre høg fordøyelegheit og nok sukker i grovfôret, seier forskar Håvard Steinshamn. Han meiner protein frå norsk eng kan erstatte mykje soya.

Hus til sau utenom beitesesongen

Hus til sau utenom beitesesongen

Hvordan skal vi sikre dyr bevegelse og samtidig beskytte dem mot vær og vind? Hvor nøye og hvor ofte skal vi se hvert enkelt dyr for å sikre at vi oppdager sjukdom og skade så tidlig som mulig? Her er kravene til hus til sau utenom normal beiteperiode.