BN+

Nytt fjøs: Det er ikkje berre økonomisk vinst som ligg til grunn når bøndene bygger nytt mjølkefjøs. Faktorar som rasjonalisering og ønskje om å levera garden over til neste generasjon i betre stand tel også med. Illustrasjonsfoto: Ole Anton Liverud


Det ligg fleire motivasjonsfaktorar enn timebetaling til grunn når bøndene signerer lånepapira i banken, erfarer økonomirådgivar i Tveit.


Sjur Håland


– Skal me berre leggja timebetaling til grunn, vil det nok vera langt fleire som vil velja å ikkje setja dei store investeringane ut i praksis enn kva me ser i dag, seier Andreas Lundegård. Han peikar på at å rekna på timebetaling er fornuftig og bevisstgjerande. Men han åtvarar likevel mot faren for at ei einsretta merksemd på timeløna over tid kan snu den optimistiske og offensive tankegangen til bonden.


– Då kan du koma inn i eit pessimistisk spor som også kan få konsekvensar for neste generasjon, seier han.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Ikkje ennå abonnent? Prøv Bondevennen ei veke gratis her!

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: