Meiner alvor med små fjøs

Meiner alvor med små fjøs

Sogn og Fjordane tek signala frå styresmaktene på alvor. Sjølv med gjeld og liten buskap skal det vere rom å få finansiering til nytt fjøs. – Det er totaliteten som avgjer, seier Ragnhild Helgheim.

Full kontroll med fôranalyse

Full kontroll med fôranalyse

Grovfôrprøver gir god oversikt over kvaliteten på eget grovfôr. Brukt sammen med TINE Optifôr gir det grunnlag for valg av rett kraftfôrslag og riktig mengde kraftfôr i fôrrasjonen.

Distriktsmjølka er viktig

Distriktsmjølka er viktig

Sentrale strok kan ikkje stetta behovet for mjølk. Asgeir Pollestad fryktar at legitimiteten til den norske landbruksmodellen står på spel om ikkje kollegane i distrikta får rusta opp bruka sine.

Sauen, hyllet og utskjelt

Sauen, hyllet og utskjelt

AgriAnalyse dokumenterer i ny rapport at sauen holder landskapet åpent, bidrar til sysselsetting og verdiskaping og er viktig for bosetting i mange av landets kommuner.