Krev ny Nortura-leiing

Krev ny Nortura-leiing

Olav Røysland fryktar at Nortura kan gå over ende om ikkje tapssluka blir tetta. Nye folk i konsernleiinga og -styret, er blant tiltaka han skisserer for å berge verksemda.

Sparer plast med plansilo

Sparer plast med plansilo

Jakob Eskeland, bonde i Vats i Vindafjord, meiner sjølvgåande finsnittar og plansiloar sparar plast og er mest effektivt og lønsamt. Også på typiske vestlandsbruk.

Alvor for mindre fjøs på Agder

Alvor for mindre fjøs på Agder

Omlegging av båsfjøs til lausdrift ser ut til å stagnere på Agder. No tek Tine og Fylkesmannen tak og inviterer til pilotprosjekt for mindre fjøs.