BRI lanserer ny vri på Nettofjøset

BRI lanserer ny vri på Nettofjøset

BRI Landbruksbygg meiner byggesett er vegen å gå for å oppnå netto når lausdriftskravet for små og mellomstore mjølkebruk skal stettast. Felleskjøpet Agri er også i marknaden, les Austlandet, med sitt Modulfjøs.

Er i tvil om han skal bli bonde

Er i tvil om han skal bli bonde

– Ikkje for ein kvar pris, seier Halvard Bøe (24). Den komande bonden vil ikkje inn i eit yrke som krev at han må henta inntekt utanom for å greia komande investeringar og unngå å bli minstepensjonist.

Uroa for dei unge bøndene

Uroa for dei unge bøndene

Flekkefjord Bondelag er uroa for arbeidsmengda til dei nyetablerte bøndene i kommunen. No ventar dei inntektsvekst i årets jordbruksoppgjer, sa dei til Bondelagsdelegasjonen frå sentralt hald.

Overskot med overskotslam?

Overskot med overskotslam?

Overskotslam – er dei berre heft, eller kan det gå i pluss? Gjermund Seim har prøvd ulike måtar å fôre fram alelam på. – Eit overslag viser at det gir ei fin inntening til vårt driftsopplegg, seier han.