Lysare, men stadig mørkt for svineprodusentane

Lysare, men stadig mørkt for svineprodusentane

Etter fleire år med overproduksjon og låge prisar er situasjonen lysare for svineprodusentane. – Men dagens målpris er langt frå nok til å dekke kostnadsauken og vedlikehaldsetterslepet, seier bonde Ove Aanestad.

Søker nye lokomotiv

Søker nye lokomotiv

Eit eller to nye prosjekt kan få ballen til å rulle. Kjartan Nyhammer, landbrukssjef i Alver, utfordrar lokale landbrukskontor til å ta ei aktiv rolle for å motivere mjølkebønder til å bygge om til lausdrift.

Bekymring over kraftfôrgjelda

Bekymring over kraftfôrgjelda

Makslån i banken pluss leasingavtalar og høg kraftfôrgjeld er ingen god kombinasjon for bondeøkonomien. Rekneskapsførarar på Jæren er bekymra, men følgje SR-Bank og Felleskjøpet er ikkje stoda dramatisk.

Kronekursen avgjer prisutviklinga

Kronekursen avgjer prisutviklinga

FKRA-sjef Per Harald Vabø meiner det blir feil å spekulera i korleis prisutviklinga på kraftfôr blir framover. – Det einaste me veit nå, er at me ikkje veit. Importråvarene, som påverkar kraftfôrprisen, vil vera heilt avhengig av kronekursen framover, seier han.

Mange små vil selje kvota

Mange små vil selje kvota

Tysdag 31. mars var siste frist for å melde mjølkekvote for sal gjennom den statlege oppkjøpsordninga. Førti millionar liter skal vekk, medan 604 bønder har meldt inn totalt 52 millionar liter for sal.