Stort behov for mjølk

Stort behov for mjølk

Auka forholdstal, meir feitt, meir sommarmjølk – og redusert omsetningsavgift. – Det er pengar å tene for dei som ser moglegheiter og kan produsere opp mot kvoten i år, seier Jo Helge Sunde i Tine.

God gang for grisen

God gang for grisen

Markedsbalanse og reduksjon i produksjonen gir mer penger i kassen for svineprodusentene. Men risikoen for overproduksjon er fortsatt til stede, advarer Nortura.