Danskene drives av vekst og eksport

Danskene drives av vekst og eksport

Høy gjeld er den største utfordringa i dansk landbruk. Antall produsenter går ned mens produksjonen øker. Dansk landbruk er i strek grad drevet av eksport.

Kan tena meir med gardsstyre

Kan tena meir med gardsstyre

Per Herikstad meiner at større bruk har potensiale til å tene fleire hundre tusen kroner i året dersom bonden etablerer eit gardsstyre.

Får rekningane rett i rekneskapen

Får rekningane rett i rekneskapen

Bonde Kjell Thomas Kirketeig har ikkje lenger bruk for ei bulande skuffe med bilag og rekningar. Smart dataflyt har erstatta papir og permar og kommuniserer direkte med rekneskapen.

Står sterkast i lag

Står sterkast i lag

– Ein balansert marknad og stabil pris kan berre skje om bøndene står i lag, seier Ole Nikolai Skulberg.