Eit oppgjer for mjølka

Eit oppgjer for mjølka

Mjølkeprodusentane på Jæren bør vera takksame for årets jordbruksavtale, men det er i andre delar av landet dei treng mest stimuli for å sikre framtida til norsk mjølk.

Nøgd med jordbruksavtalen

Nøgd med jordbruksavtalen

Det må vera lov å seia i frå, også når noko er bra og at ein er nøgd. I sum er årets jordbruksavtale bra, seier leiaren i Rogaland Bondelag, Ståle Hustoft.