Taper du pengar på grovfôret?

Taper du pengar på grovfôret?

Grovfôr 2020 dokumenterer at heimeavla grovfôr er rimelegare enn kraftfôr. Prosjektet viser også at det er store variasjonar i grovfôrdyrkinga. – Mange er dyktige agronomar, men resultata viser at alle kan bli betre, seier Petter Klette i Tine.

Lønsamt samarbeid

Lønsamt samarbeid

– Slangespreiing og samarbeid om maskinar er viktig for økonomien i grovfôrproduksjonen – og for motivasjonen til å bli betre agronom, seier Helge Arne Espeland.

Slakte sau etter 1. mars – lønner det seg?

Slakte sau etter 1. mars – lønner det seg?

Det kan være god økonomi i å fôre sau over telledato 1. mars, før de slaktes. Det gjelder for dyretall under 151 vinterfôra sau og ved lav eller ingen alternativverdi på grovfôret. Og så må man selvsagt ha plass og tid til nødvendig stell av dyra.

Jobbar for ansvarleg kraftfôrpris

Jobbar for ansvarleg kraftfôrpris

Bønder må kutte kostnadar og fryktar dyrare kraftfôr. Felleskjøpet Rogaland Agder vil unngå høgare kornpris, men peikar på at marknadsbalanse i husdyrproduksjonane er viktigaste tiltak for å løfte inntektene.