Thorkild treng meir mjølk

Thorkild treng meir mjølk

Tine er ikkje lenger ei rekke enkeltståande meieri. Tine er eit konsern, og når eit stort konsern vert pressa, kan det gå ut over konkurransekrafta – og mjølkeprisen til eigarane.

Kan mangle mjølk om to år

Kan mangle mjølk om to år

Tine må ha meir mjølk om sommaren og freistar eigarane med høg mjølkepris, men bøndene i Indre Sogn vil ikkje gje slepp på beiteressursane i fjellet.

Nå er nedskaleringsavtalen klar

Nå er nedskaleringsavtalen klar

Drygt 14 dagar på overtid, 16. oktober, vart staten og Norges Bondelag samde om korleis nedskaleringa av kring 100 millionar mjølkeliter skal gå føre seg.