Tapt: Når tørråtesporer fra bladverket kommer i kontakt med potetknollene kan det utvikle seg en tørråte som ødelegger hele avlingen. Foto: Erling Fløistad, Nibio