Flaskelam: Sjølv om dei prøver å adoptere trillinglam, blir det gjerne nokre flaskelam. Då er barna til god hjelp. Foto privat.