Reduserer: Dyrebare mjølkedropar på fløymande veg over i mjølketanken. Nina og Torbjørn Øygard må redusera kvoten frå 177.000 liter til 150.000 liter.