Markatur: Tur i marka for å sjå til ungdyr og sauer høyrer til kvardagsrutinane i sommarhalvåret. Svein Torvald (5) blir skulegut til hausten.