Galloway: Mindre kvote frå neste år skal erstattast med auka kjøtproduksjon på Galloway. Denne unge NRF/Galloway-kua fekk sin første kalv i vinter.