Postkort: Nina og Torbjørn kjøpte garden på Hegelstad i 2020 etter å ha pakta i fem år. Det nye sauehuset vart teke i bruk i mars i år. Enga til venstre er fleireårig raigras. Attlegget til høgre er sådd i med engfrø med ti prosent raigras. Driftsbygningen skimtast bak våningshuset.