Sparer ikkje på gjødsla

Sparer ikkje på gjødsla

Iris og Jone Sør-Reime ventar på våren. Vigrestad-bøndene er opptekneav å laga godt grovfôr og vil ikkje spara på det som trengst av verkenkonserveringsmiddel eller mineralgjødsel for å få det til.

Avslappa med ni haustingar

Avslappa med ni haustingar

Jan-Arild Anda dyrkar timotei og raigras i reinbestand, i tillegg til blandingseng. Han tek ni haustingar. – Det er dyra som bestemmer slåttetidspunktet, seier mjølkebonden.