Bondevennen er ei særleg aktuell gåve til dei ein håpar og trur skal driva med landbruk i framtida. Breidda i stoffet, mellom anna med mange reportasjar frå gardsbruk der dei får det til og trivst med gardslivet, skaper interesse for næringa hjå dei unge.

Aktive bønder er ikkje dei einaste som likar når Bondevennen kjem i postkassen. Mange pensjonerte bønder likar å lese om og følgje med på utviklinga i næringa, og deler abonnement med dei som har teke over garden. Kva med å sjå til at dei får eit eige blad, som dei kan nyta i helgedagane? Me føreslår eit abonnement i gåve til bursdag eller jul!

Bondevennen er gåva som gleder og engasjerer heile året!

Pris for eit år er for 2024 kr 1490,- inkludert elektronisk utgåve
(6 mnd kr 775,- 3 mnd. 395,-)

 

 

  GIVAR GAVEABONNEMENT (faktureringsadresse):

  Navn*

  Adresse*

  Postnummer, stad*

  Telefon

  E-post

  MOTTAKAR NYTT ABONNEMENT:

  Navn*

  Adresse*

  Postnummer, stad*

  Telefon*

  E-post

  Type abonnement*

  1 år - kr 1490,-1/2 år - kr 775,-1/4 år - kr 395,-

  Når skal abonnementet starte (sjå utgjevingsplan)?*

  Ønskjer du at vi sender deg eit gavekort du kan gje vidare?*

  Ja takk, send det i postenJa takk, send det på epostNei takk

  Eventuell tilleggsbeskjed til oss: