Professor Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.