Verknaden av «den tørraste sommaren i manns minne» er tydelege på desse bileta, som Bondevennen har fått tilgang til frå NIBIO. Det er satellittane Sentinel-2A og 2B som frå 786 km høgd har fotografert kontrastane frå år til år, over Jæren, Lista og Grimstad. Satellittane er del av det EU-eigde romprogrammet Copernicus, som Noreg deltek i.

Bothild Å. Nordsletten

Klepp kommune, Jæren, Rogaland. Juli, 2017

Klepp kommune, Jæren, Rogaland. Juli, 2018

Lista, Vest-Agder. Juli, 2016

(I 2017 var området skydekt i det aktuelle tidsrommet)

Lista, Vest-Agder. Juli, 2018

Grimstad, Aust-Agder. Juli, 2016

(I 2017 var området skydekt i det aktuelle tidsrommet)

Grimstad, Aust-Agder. Juli, 2018