Eit steg av gongen: Sørlandsbonden er noko avventande til å bygge, men mange har søkt om midlar til ressursavklaring. Foto: Fkra