Herlig usunn pausemat gikk rett hjem hos ungdommen.

Herlig usunn pausemat gikk rett hjem hos ungdommen.

Det bruker å være bortimot 250 deltakere på AgroHordaland. Men det ryktes nok at dette er samlingsstedet for landbruket i fylket. I år sto mer enn 360 navn på deltakerlista.

Anne Kari Grimstad

Dette var fjerde gang at Agro Hordaland gikk av stabelen. Sammen med felles fagprogram hadde mange organisasjoner i landbruket lagt høstmøte, regionmøte eller områdemøte til Bergen disse to dagene i begynnelsen av november.
Ved sida av organisasjonsmøtene, var det innlegg om alt fra grøfting, eiendomsskifte og forsikring, til fagprogram innafor sau, mjølk, kjøttfe, egg, fôring m.m. Vi fikk også en oversikt over utviklinga i hele landbruket i Hordaland.
Det ble tid til både fag og fest. Tre hederspriser ble delt ut, humørbonden inspirerte, og det var dans og moro.

Gift dere!

Det er feil at samboerskap er friere enn ekteskap, for dem som skal overta gard. Det mener Jan Bangen, advokat i Norges Bondelag.

Hvis samboere skal overta gard, er det et juridisk og økonomisk skott mellom dem. Dette mener Bangen at stort sett ikke er til samboeres fordel i forhold til om de hadde vært ektefeller. Samboere er nødt til å skrive samboeravtale, ved hjelp av advokat. Hvis de skal eie og drive garden sammen, bør de også ha en samdriftsavtale. Et gjensidig testamente kan være nødvendig. Hvis den ene eier garden, bør den andre sikre seg ved å ha pant i noe. Dessuten trenger en forsikringsavtale. Det er lurt å være sammen om alle utgifter. Hvis den ene investerer i garden og den andre betaler mat og klær, kan det bli urettferdig hvis de skiller lag.
Det er ulike holdninger blant advokater til om en skal bruke særeie ved ekteskap. Tradisjon er ofte en begrunnelse for særeie, andre grunner kan være barn som ikke er felles, gjeld, eller store verdier i gard og skog. Ektepakt kan være et bedre alternativ enn særeie, Bangen mener at ektepakt er mer smidig.

Rettferdighet for søsken

Mange foreldre vet ikke at de står svært fritt til å gjøre hva de vil med garden. Mens de lever kan de faktisk gi bort alt, forteller Bangen. De kan også gi garden gratis til ett barn, uten at søsken får noe, men da er de sikra bråk.
Barn fraskriver seg ofte odelen, men Bangen anbefaler heller at de fraskriver seg løsningsrett. Da bytter de plass i odelsrekka, og det er mindre drastisk.
Den som overtar garden, får arven da. Søsknene må vente til foreldrene dør. Ofte får søsken penger som kompensasjon. Da rekner en gjerne at ei krone i kontanter er like mye verd som tre kroner i garden.
Det er ingen automatikk i at foreldrene får kår ved en gardsoverdragelse, det avtaler en ved overdragelsen. Bangen anbefaler nettokår, det vil si at kårfolka skal holde boligen ved like. Da slipper de å skatte av bofordelen. En bør få med i kontrakten at kåret faller bort hvis kårfolka kommer på pleiehjem.
– Pass på. Det er nok sprengstoff i en gardsoverdragelse til å ødelegge en familie, mener Bangen. – I Follo, den sørlige delen av Akershus, var det fem våpeninndragelser i fjor på grunn av gardsoverdragelse.