Fra planleggingsmøte i hovedkomiteen. Bak f.v. Siri Lea, Ole Andreas Byrkjedal, Olav Røysland, Siv Undem. Framme, f.v. Gabriel Joa, Morten Malmin, Anniken Øgreid, Geir Nielsen, Marianne Osmundsen Bø og Olav Sande.

Fra planleggingsmøte i hovedkomiteen. Bak f.v. Siri Lea, Ole Andreas Byrkjedal,
Olav Røysland, Siv Undem. Framme, f.v. Gabriel Joa, Morten Malmin, Anniken Øgreid,
Geir Nielsen, Marianne Osmundsen Bø og Olav Sande.

28. – 30. oktober 2016 inviterer Rogalandsjordbruket til landbruksmessa Agrovisjon.

Eirik Stople

– Agrovisjon 2016 blir gjennomført etter samme lest som i 2013, da den var en stor suksess, forteller leder av arrangementskomiteen, Olav Røysland, til Bondevennen.
Agrovisjon er en møteplass for bønder og alle andre med interesse for landbruk, inklusive byfolk. Agrovisjon 2016 blir arrangert i Stavanger Forum. Messa har blitt arrangert hvert tredje år siden 2007 og årets messe er den fjerde i rekken. I 2013 var det 8161 besøkende på messa.

25 prosent større messeareal enn tidligere

– Hvordan er interessen fra maskinfirmaene og andre?
– Målet med Agrovisjon er blant annet å gi en faglig- og teknologisk oppdatering av jordbruket. Vi har utvidet messeområdet med 25 prosent. Per dato har vi selt utstillingsplass tilsvarende 8.000 m2.
Maskinselgere og andre utstillere legger selvsagt beslag på det meste av arealet. Men vi har også en rekke andre aktører inne på messeområdet. Jeg kan nevne representanter fra forskning og rådgiving, næringsmiddelindustrien, faglagene i landbruket, bank og forsikring, offentlige landbruksmyndigheter, med flere.
– Vi ønsker å utfordre utstillerne og de andre aktørene til å presentere nyheter under arrangementet, forteller Olav Røysland.

Konferanse

Tidligere NHO-direktør i Rogaland, Halvard Ween, vil lede konferansedelen som starter umiddelbart etter åpningen av arrangementet fredag 28. oktober, kl 12.00.
– Hva blir hovedfokuset?
– Vi vil ha en offensiv tilnærming. Detaljene er ikke «spikret», men vi arbeider ut fra arbeidstittelen, Hvordan kan vi beholde og forsterke vår rolle som matvareprodusent? Utfordringene er mange; spredeareal, løsdriftskravet, tenke nytt innen foredling, klima, utmarksbeite m. m. Rogaland har en sterk posisjon som må videreutvikles. Vi ønsker å skape motivasjon ved å tenke nytt og innovativt, sier Halvard Ween.
Ween lover et møte med landbruks- og matminister, Jon Georg Dale, og flere andre kjente foredragsholdere.

Skulderarrangement

Sekretær for Agrovisjon, Marianne Osmundsen Bø, forteller at de vil arrangere flere såkalte skulderarrangement under messa. Hun nevner Bondelaget sitt kursopplegg for unge bønder, Norsvin sin regionsamling og Fylkesmannen sin satsing på økt storfekjøttproduksjon. Sammen med aktuelle utstillere planlegges det også et særlig fokus på landbruksbygg.

Sosiale arrangement gjennom helgen

– Fredagskvelden inviterer vi til bondepub og lørdagskvelden blir det festmiddag med underholdning, forteller messesjef Olav Røysland.

Overnatting i messeområdet

Overnatting skjer på Clarion Energy Hotel Stavanger, rett ved siden av messeområdet til Stavanger Forum. Sosiale arrangement i regi av Agrovisjon vil finne sted på Clarion Energy Hotel. Det er bussforbindelse fra messeområdet til Stavanger sentrum hvert tredje minutt. Clarion Energy Hotel tilbyr svært gunstige priser for overnatting for de som deltar på Agrovisjon 2016. Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 790,- inkludert frokost. Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 890,- inkludert frokost.
For mer informasjon viser vi til løpende oppdatering på hjemmesiden til Agrovisjon; www.agrovisjon.no