Bilete frå iTunes/Apple

Nå kan en ha oppslagsverket med seg når en går i eng og beiter. App’en «Giftige planter» kan en hente gratis både til I-phone og Android, med bilde og beskrivelse av de vanligste giftige plantene.

Med denne app’en kan en lynraskt identifisere de 14 vanligste giftige plantene. Beskivelsene, og et bibliotek med 80 bilder, gjør at en kan sjekke om det er ei giftig plante en har foran deg. Giftige planter kan gjøre husdyr sjuke, eller til og med ta livet av dem. Denne app’en er like nyttig uansett om en har storfe, hester, sauer eller geiter, som beiter på arealer med ville planter.

Videncenteret for landbrug, Danmark,13.05.2014.