Årsmøtet gav ny tillit til sittende styre. Fv. Hanne Sundbø, nestleder, Marianne Storhaug Strøm, Arild Viken, Anna Henriette V. Eikje, Harald Olav Stuhaug, og Gabriel Joa, leder.

Årsmøtet gav ny tillit til sittende styre. Fv. Hanne Sundbø, nestleder, Marianne Storhaug Strøm, Arild Viken, Anna Henriette V. Eikje, Harald Olav Stuhaug, og Gabriel Joa, leder.

Et solid årsresultat på 46,4 millioner og utbytte til medlemmene på én prosent på alle tonnvarer, tilsvarende 13,5 millioner, ble i debatten overskygget av et uventet valgresultat, hvor flertallet i årsmøtet vraket valgkomiteens innstilling og gav tillit til en ny periode for de styremedlemmene som var på valg.

 

Eirik Stople

 

– Mye fungerer godt, men noe fungerer ikke bra nok i det sittende styret, sa leder av valgkomiteen, Bjørn Borgen.
Imot de berørte styremedlemmers ønske, hadde komiteen valgt å ikke fornye tilliten til de som stod på valg og satt opp tre nye kandidater. I tråd med føringer for geografi og kjønn bestod de innstilte kandidatene av den profilerte samvirkebonden Willy Finnbakk fra Bryne, Anne Lise Kindingstad fra Finnøy og Kirsten Helen Myren fra Vegårshei. Disse skulle overta etter Hanne Sundbø, Ryfylke, Marianne Storhaug Strøm, Jæren, og Arild Viken, Agder. Utsendingen Tellef Hodnebrog, Grimstad, fremmet et benkeforslag om å samlet gjenvelge de tre kandidatene som stod på valg. Forslaget utfordret årsmøtet på formaliteter og vedtekter. Nyvalgt årsmøteordfører, Steinar Kyrvestad, fikk en travel dag på jobben. Flertallet gikk inn for å ta pakken, det vil si at alle de tre kandidatene som stod på valg, samlet, ble stilt opp mot kandidatene til valgkomiteens innstilling. Valgresultatet gav det sittende styre nye to år i FKRA-styret. Årsmøtet endret ikke valgkomiteens innstilling til varamedlemmer. Det nye styret står foran viktige veivalg i forbindelse med utforming av strategi for FKRA for perioden 2015 – 2018.

Stabil drift

– Det økonomiske resultatet er på et greit nivå, som det også var i 2012, sa styreleder i FKRA Gabriel Joa. Styreleder pekte på at 2013 gav ny salgsrekord for kraftfôr og salget endte opp like under 370.000 tonn. Joa var godt fornøyd med utviklingen i kraftfôrfabrikken på Kvalaberget. – Fabrikken kan vise til en utrolig fin effektivitetsutvikling og FKRA ble i 2013 kåret til årets Lean bedrift i Norge for systematisk forbedringsarbeid, utdypet Joa.

Framtida

Joa var klar på at han er skeptisk til mye av det som regjeringa Solberg har presentert. Samtidig understreka styrelederen Listhaugs gjentatte forsikringer om at det skal drives landbruk over hele landet på ulik bruksstruktur og at matproduksjonen skal økes. – Vi må ha økonomisk tilstrekkelige betingelser, for å sikre investeringsvilje og rekruttering, sa Joa.
– Det aller meste vi har av erfaringer fra fortida, viser at det er de som satser som vinner framtida, og vi vet alle at vi ikke tåler mange hvileskjær, eller hvileår, i utviklingen av garden for å henga med. Vil vi være med inn i framtida, må vi satse, var styreleders offensive holdning.

100 års perspektiv

I sin oppsummering kom konsernleder Ola Bekken blant annet inn på FKRA sin framtid på Kvalaberget i Stavanger.
– FKRA er i kontinuerlig dialog med kommunen og andre meningsberettiga aktører for å sikre kraftfôrproduksjon på Kvalaberget i uoverskuelig framtid. Fabrikken på Kvalaberget er Norges største kraftfôrfabrikk og det er ikke store nok marginer i kraftfôrproduksjonen til å fase ut eksisterende fabrikk og bygge nytt, konkluderte Bekken. Ellers er den store eiendommen til FKRA på Kvalaberget en viktig brikke i bydelsutviklingen av Hillevåg bydel.

Palmeolje og etisk handel

Ola Bekken berørte også den dagsaktuelle debatten om bruk av palmeolje, gemo-fri soya og etisk handel. – Dette er saker som handler om miljøansvar og omdømme, og som derfor må stå høgt på agendaen, sa Bekken. Det er en utfordring at bøndene får en tilleggsutgift, tilsvarende 7 øre per kilo kraftfôr, for å velge soyamjøl som ikke er produsert av genmodifiserte soyaplanter, avsluttet Ola Bekken.