BN+1:1? Dei nye gjødselreglane opnar for balansegjødsling, altså at forholdet mellom tilført fosformengd og mengd fosfor som blir tatt ut i avlingar er 1:1. Ordninga vil krevja grundig dokumentasjon og skal evaluerast kvart fjerde år for å sjå om den fungerer etter intensjonen. Bonden kan dokumentera anten ved jordprøvar ved start og slutt av perioden, som viser at fosfornivået ikkje har stige. Alternativt ved å legga fram ein oversikt over fosforstraumane inn og ut av drifta. Illustrasjon: Thea Hjertuslot/Sjur Håland

1:1? Dei nye gjødselreglane opnar for balansegjødsling, altså at forholdet mellom tilført fosformengd og mengd fosfor som blir tatt ut i avlingar er 1:1. Ordninga vil krevja grundig dokumentasjon og skal evaluerast kvart fjerde år for å sjå om den fungerer etter intensjonen. Bonden kan dokumentera anten ved jordprøvar ved start og slutt av perioden, som viser at fosfornivået ikkje har stige. Alternativt ved å legga fram ein oversikt over fosforstraumane inn og ut av drifta. Illustrasjon: Thea Hjertuslot/Sjur Håland


God balansegjødsling krev grundig dokumentasjon - ikkje hastverk, åtvarar Sveinung Svebestad. Styreleiaren i FKRA tar òg til orde for ein høgare, første grenseverdi for fosfor i Rogaland.


Bothild Å. Nordsletten


Sveinung Svebestad, styreleiar i FKRA og sentral i arbeidsgruppa som fekk gjennomslag for at høgare avlingar i Rogaland krev meir fosfor, er nokså nøgd. Han har iallfall ikkje høyrt noko ramaskrik etter at forslaget til nye gjødselreglar vart sendt på høyring 20.mars.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.