Bjorke

Nils T. Bjørke fra Voss tar ikke gjenvalg som leder i Norges Bondelag, på årsmøtet i juni.

–      Det skal bli godt å få mer tid på garden som bonde, sier Bjørke.

Nestlederne Kristin Ianssen og Brita Skallerud har sagt ja til gjenvalg.

Norges Bondelag