Inge Martin Karlsvik, leiar av Møre og Romsdal Bondelag