Fri: Sju saksøkte grunneigarar frå Njå, Netland, Kvernaland, Frøyland og Kalberg framfor rettssalen i Sør-Rogaland tingrett i førre veke. I dag vart dei frifunne. Frå venstre, Lars Nedrebø, Kirsten Kverneland, Andreas Aarsland, Betuel Frøyland, Tønnes G. Kverneland (far til Kirsten Kverneland, som òg driv gard i området), Olav Aarsland, Bjørn Lende og Ingvar Søyland.