Mange jern i ilden: Bondevennens grunnlegger Osmund Anbjørnsen Lærdal.

Siden 1898 har Bondevennen blitt lest av kunnskapstørste bønder. Vi er stolte av vår lange historie.

Første nummer av Bondevennen kom ut på Sandeid 15. januar 1898, med Osmund Anbjørnsen (O. A.) Lærdal som redaktør. Bladet inneholdt litt for enhver smak. Lærdal skrev om husflid, husholdning, sunnhetslære og barneoppdragelse. I tillegg var det fagstoff om husdyrhold, hagebruk og fjærkrestell. Bladet ble raskt populært blant bønder på Sør-og Vestlandet. Det er det ennå, 120 år etterpå! Finn fram de gotiske brillene og les hele førsteutgaven ved å trykke på bildet under..