Olav Skreland er en av de tre som eier og driver Bygland Varmesentral. Foto: Marit S. Kvaale.

Olav Skreland er en av de tre som eier og driver Bygland Varmesentral.
Foto: Marit S. Kvaale.

I år gikk Bygdeutviklingsprisen i Aust-Agder til Bygland Varmesentral.

Anne Kari Grimstad

De foredler lokale skogressurser til kvalitetsflis og biovarme. Selskapet selger også konsulenttjenester gjennom byggeledelse av bioenergianlegg, og de leverer flis til brensel. De som eier og driver selskapet, er Geir Skjevrak, Inge Kvaale og Olav Skreland. Alle tre er aktive i lokalsamfunnet og har vært pionerer når det gjelder utbygging av småkraftverk, blant annet på egne eiendommer. I fjor hadde varmesentralen 2,2 millioner i omsetning, en dobling i forhold til året før. Varmesentralen var en av de første som starta opp innafor bioenergi her i landet, i 2004. BU-prisen er på 50.000 kroner, og den ble gitt til Bygland Varmesentral på Bygland, den 31. oktober. Varmesentralen er dermed med og kjemper om den nasjonale bygdeutviklingsprisen, som er på 250.000 kroner, og som blir delt ut seinere i år.

Pressemelding fra Innovasjon Norge