Mot glyfosat: 30.000 demonstranter og 160 traktorer fra hele Tyskland deltok i demonstrasjonen i Berlin i går, der en av hovedparolene var kravet om forbud mot glyfosat. Foto: Daniela Dobbert

EU godkjente nylig glyfosat for fem nye år, men debatten om plantevernmiddelet raser videre under mat-og landbruksmessen Grüne Woche i Berlin.

Daniela Dobbert, Berlin

Debatten om verdens mest brukte ugrasmiddel Glyfosat (Roundup), preger flere av seminarene under matmessen Grüne Woche i Berlin. Den tyske alliansen for et mer bærekraftig landbruk organiserte også i år et demonstrasjonstog foran konferanselokalene der Global Forum for Food and Agriculture gikk av stabelen med deltakelse av 70 landbruksministre fra hele verden. Demonstrantenes hovedslagsord var kamp mot kjemiske plantevernmidler som glyfosat og neonicotinoider (neonics), og for bedre dyrevelferd og rettferdig betaling til bøndene.

Matkjede reduserer glyfosat

Den tyske næringsmiddelindustrien har merket seg glyfosat-debatten, og noen store aktører har alt bestemt seg for å foregripe politikkens gang, for slik å skaffe seg konkurransefordeler. ALDI-kjeden, som er en av de store matvarekjedene i Tyskland, oppfordret allerede i 2017 sine leverandører av pasta, ris og korn om å redusere glyfosatinnholdet til maksimalt 20 prosent av de verdiene som EU har fastsatt som tillat høyeste verdi. Ifølge ALDI er intensjonen å redusere bruken av glyfosat, eventuell utelukke bruken av stoffet, i produksjonen av kjedens merkevarer.

Spesialkommisjon

EU har nettopp godkjent bruken av glyfosat for ytterligere fem år. Imidlertid har hele godkjenningsprosessen vært omstridt. Store protester har ført til at EU-parlamentet nå nedsetter en spesialkommisjon som skal se nærmere på godkjenningsprosessen for glyfosat spesielt, og godkjenningsprosesser for plantevernmidler generelt. Frankrike har bestemt seg for å forby bruken av glyfosat om tre år.

Vil forby insektsmiddel

Aktivistene og forbrukerne i Tyskland er også opptatt av neonicotinoider, en gruppe virkestoffer, som siden 90-tallet har blitt brukt mot insekter. Disse virkestoffene får nå skylden for at mange insekter har forsvunnet, og at biene dør. Neonics’ene dreper ikke direkte, men angriper insektenes nervesystem. For biene kan det bety at de blant annet mister orienteringssansen, og ikke finner tilbake til bikubene. De som finner tilbake bærer virkestoffene med seg inn i kubene. Tilsvarende finnes det rester av midlene i honning. Det tyske naturvernforbundet BUND Naturschutz fikk i 2016 undersøkt honning fra 22 birøktere. De fant sporer av neonics i annenhver prøve. Neonic’sene svekker også bienes immunsystem. Det var et klart krav fra demonstrantene i Berlin i går, om at bruken av neonics må forbys.

Grüne Woche, den årlige mat-og landbruksmessen i Berlin, går i år av stabelen fra 19.-28. januar.

Daniela Dobbert, tidligere landbrukssjef i Sandnes kommune, nå bosatt i Hamburg, skriver fra Tyskland for Bondevennen.

 

Bi-vennlige: Demonstrantene i Berlin krevde også forbud mot neonicotinoider, en gruppe virkestoffer i insektsmidler, som mange hevder tar livet av bier. Foto: Daniela Dobbert