BN+Når eit gardsbruk vert delt ved bruksrasjonalisering må me tenke langsiktig på matproduksjon og jordvern. Sjølv om det ofte er ynskjer om å la driftsbygningen vera ein del av det frådelte tunet, så må omsynet til samfunnet på lang sikt vega tyngst.Torfinn Nærland, avdelingsleiar landbruk, Time kommune


Når gardbrukaren har kome til at den beste løysinga for han/ho vil vera å selje jorda til nabobruk, og dele bustadhusa frå gardsbruket, står ein relativt omfattande prosess for døra. Det skal gjerast mange avvegingar i det som vert omtala som bruksrasjonalisering av gardsbruk. To sentrale og ofte omstridde moment er kva som skal skje med driftsbygningane, og storleik på frådelte bustadtomter.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.