Meir til mjølk: I årets jordbruksoppgjer kjem dei største bruka med 70 kyr ut med ei årsverk-inntekt på nærmare kr 900.000,- kroner. Spørsmålet er om den jamne mjølkeprodusent kjenner seg att i tala. Foto: Istock / brightstars