Foto: Colourbox

Tidligere i år fastslo WHO at glyfosat, verdens mest brukte plantevernmiddel i hager og landbruk, trolig er kreftfremkallende. Nå har europeiske eksperter langt på vei avblåst alarmen.

300 tonn glyfosat sprayes i Norge hvert år, blant annet med det populære ugressmiddelet Roundup. Mattilsynet i EU er uenig med Verdens helseorganisasjon om hvorvidt glyfosat er kreftfarlig.

Kjemikaliet glyfosat brukes aller mest i landbruket, og finnes i blant annet Roundup, et ugressmiddel som også er populært blant hageeiere.

Glyfosat er omstridt på grunn av mistanke om helserisiko både for dem som sprøyter og de som får i seg rester av kjemikaliet gjennom maten. Miljøskade er en annen bekymring.

Ettersom kreftfare ikke tidligere var påvist, vakte det stor oppsikt da kreftforskningsinstituttet i Verdens helseorganisasjon (IARC) gjorde nettopp det i mars i år.

Nå har EUs organ for mattrygghet (EFSA) gjort en tilsvarende vurdering, basert på en lang rekke internasjonale studier. EFSA opprettholder sin 10 år gamle konklusjon: det er usannsynlig at glyfosat utgjør noen kreftfare for mennesker.

Glyfosat i kostholdet

– EFSA har vurdert stoffets iboende egenskaper, altså om glyfosat i seg selv har egenskaper som tilsier at det kan være kreftfremkallende på mennesker. De understreker samtidig at man ennå ikke vet nok om eventuelle tilleggseffekter når glyfosat blandes med andre kjemikalier i plantevernmidlene, sier seniorrådgiver Edgar Rivedal i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Han forteller at EFSA først og fremst har gjort en vurdering av mulig kreftfare; ikke en risikovurdering som også tar hensyn til hvor mye glyfosat vi faktisk får i oss gjennom kostholdet.

Rivedal mener det er interessant at de to toneangivende instansene konkluderer ulikt om kreftfaren.

– En forklaring kan være at de delvis har vurdert ulike studier. De som produserer kjemikalier er pålagt å bekoste tester som kreves for å søke om bruksgodkjenning. Men selv om uavhengige og sertifiserte laboratorier gjennomfører dem, har IARC valgt å se bort fra tester som ikke er publisert og offentlig tilgjengelige, sier Rivedal til NRK.no.

Senter for biosikkerhet, GenØk, har utført studier på vannlopper med glyfosat og Roundup i tilknytning til genmodifiserte planter.

De fant at glyfosat, og spesielt Roundup som inneholder både glyfosat og andre kjemikalier, har en negativ effekt på loppenes livsløp.

Direktør Anne Ingeborg Myhr framhever at det er stor usikkerhet og uenighet om helsevirkninger, og mener det viser at det her må gjøres flere studier.

– Ved siden av mulig kreftfremkallende egenskaper kan glyfosat ha effekter på organer og vekst, samt anti-mikrobielle effekter. Et annet moment er at det mangler kunnskap om hvorvidt glyfosat kan akkumuleres i planter, sier hun til NRK.no.

Ny godkjennelse neste år

I Europa er bruken av glyfosat godkjent fram til sommeren neste år. Før den tid skal EU-kommisjonen si sitt, før nasjonale myndigheter avgjør de ulike preparatenes skjebne.

Etter EFSAs nye risikovurdering ligger det i kortene at glyfosat får fornyet tillit.

Kilde: NRK nyheter – Journalist Tor Risberg